Komentari u HTML-u

Na bilo kom mestu unutar HTML dokumenta, moguće je postaviti komentar. Komentari se obično koriste da bolje objasne HTML tekst, što pomaže kod kasnijeg menjanja. Tekst komentara se neće videti na stranici.

<!-- Tekst komentara -->

Takođe, komentare možemo koristiti i kada želimo da sakrijemo deo HTML stranice, a još nismo spremni da ga obrišemo.

Primer navođenja komentara

Ovde imamo primer komentara sa još nekim HTML oznakama.


	<h1>Naslov</h1>
	<!-- 
		Ovo je komentar koji se neće videti.
		<p>Nevidljivi pasus.</p>
	-->
	<p>Ovaj pasus će biti prikazan.</p>
	

Na stranici se sadržaj komentara ne vidi.

p1

Vodite računa o zamci u koju možete da upadnete ako vam se desi da slučajno napravite komentar unutar komentara.

Komentar unutar komentara

Recimo da smo u tekstu imali tri pasusa. Unutar jednog smo ostavili komentar da je tekst izmenjen. Recimo da smo posle nekoliko meseci zaključili da tih par pasusa treba brisati, s tim što ne želimo zaista da ih obrišemo već da ih sakrijemo. Zaboravili smo da je tu već bio jedan komentar i greškom napravili komentar u komentaru.


	<h1>Naslov</h1>
	<!-- 
		<p>Ovaj pasus smo sakrili. <!-- izmenjen tekst --></p>
		<p>Ovo je još jedan pasus koji smo sakrili.</p>
	-->
	<p>Ovaj pasus će biti prikazan.</p>

Pogledajte šta se desilo... Čim je web čitač naišao na prvu oznaku za zatvaranje komentara, zaključio je da je komentar gotov (zato što je otvaranje "unutrašnjeg" komentara ignorisano - ipak je to tekst u komentaru).

p2

Zato se na stranici pojavljue i deo dokumenta koji nismo hteli da prikažemo.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.