HTML dokument

Suštinski posmatrano, HTML fajl je tekstualni dokument. Sam standard je relativno jednostavan za učenje i razumevanje, tako da je HTML stranicu moguće kreirati i u običnom tekst editoru. Naravno, postoji i veliki broj besplatnih ili komercijalnih programa namenjenih da proces kreiranja Internet prezentacije učine što više intuitivnim.

Inače, izgled web stranice u potpunosti zavisi od HTML-a i CSS-a, pošto web čitač:

Prikaz teksta u čitaču

Web čitaču možemo proslediti i običan tekst:


        Spoljna memorija sa promenljivim medijima
        
        
  Kod ove vrste spoljne memorije postoji uređaj koji je ugrađen u računar ili se 
	povezuje na njega, a koji ne sadrži sam medij na kome se podaci snimaju, već se 
	mediji ubacuju u uređaj. 

  Ovaj tip spoljne memorije koristi se prvenstveno za:

 - prenos i
 - čuvanje (backup) podataka.
	

Međutim, web čitač ignoriše nove redove (entere) i višestruke razmake, tako da prikaz izgleda prilično loše:

p1
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.