HTML ilustracije

Ako određeni deo dokumenta predstavlja ilustraciju, označavamo ga blok elementom <figure>. Ova ilustracija je najčešće slika (ili više njih), iako može biti i tabela ili čak i običan tekst.

<figure> Sadržaj koji predstavlja ilustraciju </figure>

Unutar elementa <figure> možemo dodati i tekst koji opisuje ilustraciju. Ovaj tekst se označava kao <figcaption> i po pravilu treba da bude ili prvi ili poslednji HTML element unutar ilustracije.

<figure> Sadržaj koji predstavlja ilustraciju <figcaption> Tekst koji opisuje ilustraciju </figcaption> </figure>

Ovi elementi nemaju nikakve posebne parametre.

Primer

Primer navođenja ilustracije u dokumentu.


  <figure>
    <img src="img/pic-html-grafikon.png" width="400" />
    <figcaption>Slika 1 - Grafikon</figcaption>
  </figure>
		

Bez zadatog formatiranja rezultat neće biti ništa posebno. Ipak možemo biti zadovoljni, pošto je naša slika uredno predstavljena kao ilustracija.

p1
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.