HTML oznake sa parametrima

Oznake najčešće imaju i neke dodatne parametre, koji preciziraju samu oznaku. Pravila za zadavanje parametara su sledeća:

Svaki parametar zadajemo u obliku: (naziv, znak jednakosti i vrednost atributa pod navodnicima)

parametar="vrednost"

Tako bi oznaka sa parameterima bila napisana na sledeći način:

<oznaka param1="vrednost" param2="vrednost" ...> tekst </oznaka>

Za jednostruke oznake važi potpuno isto:

<oznaka param1="vrednost" param2="vrednost" ... />

XML i XHTML zahtevaju da se vrednosti parametara navedu unutar navodnika. HTML5 standard to ne zahteva - vrednosti se mogu navoditi i bez navodnika, iako bismo vam preporučili da to ipak radite. Malo discipline može samo da koristi.

Zadavanje parametara

Na primer, oznaka <a> se koristi kako bismo napravili link ka nekoj drugoj stranici. Link sam po sebi ne znači ništa ako web čitač ne zna tačnu adresu (URL) do te stranice. Zato koristimo parametar href u kome navodimo URL do stranice.


	Morate kliknuti na 
	<a href="http://www.brainyquote.com/quotes/quotes/b/buddha417367.html" target="_blank">
		ovaj link
	</a> 
	da biste pročitali tekst.
	

Na ekranu, tekst izgleda ovako:

p1

Jednostruke oznake takođe mogu imati parametre. Uzmimo za primer način kako se u web stranicu ubacuje slika. Koristimo oznaku <img> i u njoj parametar src čija vrednost je tačan URL slike.


	Karte za igranje imaju sledeće simbole: <img src="img/karte.png" />.
	

Podrazumeva se da u direktorijumu img našeg sajta, postoji slika sa nazivom "karte.png". Evo kako bi to izgledalo na ekranu:

p2
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.