Kolone u HTML tabelama

Već znamo da u HTML tabeli definišemo redove, a unutar njih ćelije. Kolone kao takve ne postoje. Ipak u tabeli možemo definisati i kolone.

Osnovni element za definisanje kolona je <colgroup>. Može se navesti jednom ili više puta, a ako ga navodimo, mora biti naveden na samom početku tabele, pre svih ostalih odeljaka (thead, tfoot, tbody ili redova tabele). Ovaj element služi da definiše (obuhvati) grupu kolona. Koliko kolona će biti obuhvaćeno određujemo pomoću span numeričkog parametra. Ako se ovaj parametar ne navede, podrazumevana vrednost je 1.

Element <colgroup> služi samo kao deklaracija - on ne sadrži zaista ćelije tabele.

<table> <colgroup></colgroup> <colgroup span="[broj]"></colgroup> [ostatak tabele] </table>

Ako unutar grupe želimo da definišemo pojedine kolone, koristićemo jednostruki element <col>. Ovaj element može da se koristi isključivo unutar colgroup elementa, i ne može imati nikakav sadržaj. Ako koristimo <col> unutar colgroup, onda u toj grupi ne smemo imati parametar span (umesto njega služi sam broj navedenih <col> elemenata).

Element <col> takođe može imati span element, što znači da jedan col može predstavljati više kolona.

<table> <colgroup> <col /> <col span="[broj]" /> ... </colgroup> [ostatak tabele] </table>

Primer

Evo i jednog primera u kome koristimo kolone.


<table>
 <colgroup span="2"></colgroup>
 <colgroup>
  <col />
  <col span="3" />
  <col />
 </colgroup>
 <tbody>
  <tr>
   <td>Prva grupa</td>
   <td>Prva grupa</td>
   <td>Druga grupa, prva kolona</td>
   <td>Druga grupa, jedna od tri kolone</td>
   <td>Druga grupa, jedna od tri kolone</td>
   <td>Druga grupa, jedna od tri kolone</td>
   <td>Druga grupa, peta kolona</td>
  </tr>
 </tbody>
</table>
    
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.