Kodna strana HTML dokumenta

Meta element se koristi isključivo unutar zaglavlja. Ovo je element opšte namene, koji se koristi za definisanje određenih tehničkih karakteristika i podataka u vezi HTML dokumenta. Ovaj element koristimo za potrebe koje ne zadovoljavaju drugi elementi zaglavlja.

Kodna strana dokumenta

Jedna od najvažnijih namena <meta> oznake je definisanje kodne strane dokumenta. Pomoću ovog podatka, web čitač može pravilno da rastumači način kodiranja teksta na stranici.

Problem kodiranja teksta se pojavio praktično čim su računari počeli da se koriste van engleskog govornog područja. Zbog različitih nacionalnih pisama i njihovih specifičnih znakova su tokom godina razvijani razni standardi za memorisanje teksta. Isti ćirilični ili latinični tekst može biti kodiran na više načina, a pomoću ove oznake web čitaču naglašavamo koji standard je u pitanju.

Da bismo definisali kodnu stranu, koristimo parametar charset. Ovo je specifičan oblik oznake <meta> - kada se koristi parametar charset, ne sme se koristiti ni jedan drugi parametar.

<meta charset="[kodna strana]" />

Postoji veliki broj kodnih strana, a ovde smo naveli samo neke.

Kodna stranaOpis
US-ASCIIKlasični stari ASCII kod
UTF-8"Pakovani" UNICODE standard
windows-1250Microsoft kodna strana koja uključuje i naša latinična slova
windows-1251Microsoft kodna strana koja uključuje ćirilična slova

Puna referenca kodnih strana: IANA tabela karakter setova

Naša apsolutna preporuka je da se koristi standard UTF-8, a samim tim i neki noviji tekst editor koji ga podržava. Ovim standardom se na istoj stranici mogu predstaviti različita nacionalna pisma i to istovremeno i bez glavobolja koje su nam svojevremeno zadavala različita kodiranja.

Navođenje kodne strane u HTML5 dokumentu

Ovo je, po našem mišljenju, najbolji početak HTML5 stranice.


	<!doctype html>
	<html>

		<head>
			<meta charset="utf-8" />
			...
		</head>

		<body>
		    ...
		</body>
	
	</html>
	
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.