HTML sekcije

Sekcije su poseban tip HTML elemenata, koji često znaju da zbune web dizajnere, koji žele da koriste HTML5 standard. Ovakav element kreira nezavisnu sekciju unutar dokumenta ili druge sekcije.

Jedan od razloga je relativno nejasna definicija nekih od ovih elemenata. Na primer, gledajući samo definiciju, teško je napraviti razliku između <section> i <article> elemenata. Web dizajneri koji žele striktno da primene HTML5, nisu sigurni u to kako da ih ispravno primene.

Drugi razlog je još ozbiljniji. Ako želimo da primenimo HTML5, svaka sekcija, budući da je nezavisna od ostatka dokumenta treba da ima svoju hijerarhiju naslova i podnaslova. To bi značilo da svaka sekcija treba da ima sopstveni glavni naslov <h1>, podnaslove <h2> itd. Međutim, pitanje je kako web pretraživači tumače stranice prilikom indeksiranja. Ako ne uvažavaju sekcije, to može da bude loše za pozicioniranje sajta prilikom pretrage - zna se da je sadržaj glavnih naslova veoma značajan za pretraživače, pa se tako previše <h1> naslova se može tumačiti kao negativan signal, odnosno prevara da bi se sajt "dogurao" na višu poziciju nego što zaslužuje. Ovo bi onda moglo da ima za posledicu urušavanje pozicije sajta u rezultatima pretrage.

Osnovnu sekciju predstavlja elemenat <section>. Posmatrajte ovaj elemenat kao "generičku" sekciju. Sa druge strane, elemenat <article> definiše članak - jednu tekstualnu i smislenu celinu. Unutar sekcije možemo imati više članaka, kao i što unutar članka možemo imati više sekcija. Takođe i sekcija može imati podsekcije. Međutim, malo je nelogično imati članak unutar članka.

Postoje i drugi elementi koji definišu sekcije. Kasnije ćemo se detaljnije baviti njima, a sada ćemo ih samo pomenuti. Elemenat <nav> predstavlja odeljak za navigaciju - to je sekcija sa linkovima. Slično tome, <address> predstavlja deo za kontakt informacije. Još jedan specifičan elemenat je <aside> koji predstavlja dodatni tekst koji može i ne mora da ima direktnu vezu sa glavnim dokumentom. Posmatrajte to kao zaseban okvir u knjizi, tipa "case study".

Elementi <header> i <footer> predstavljaju zaglavlje i podnožje dokumenta. Glavni deo dokumenta je "sve ono što je van sekcija", ali takođe ga je moguće definisati kao <main> element.

Ako koristite elemenat <main>, ne zaboravite da on ne sme da se pojavi kao podelemenat drugih sekcija, jer nema smisla da glavni deo bude unutar zaglavlja, podnožja, navigacije...

Implicitne sekcije

Sekcije pomažu web čitaču da definiše strukturu dokumenta. Međutim, navedeni elementi za definisanje sekcija, nisu obavezni i ne moraju da se koriste. Srećom u dokumentu je moguće imati i implicitno definisanu strukturu (sekcije). Ovakva struktura dokumenta se dobija prostim kreiranjem naslova i podnaslova.

To znači da je u dokumentu dovoljno navesti glavni naslov, zatim podnaslove, pod-podnaslove itd. a na osnovu njih, web čitač sam formira strukturu, tako što deo dokumenta ispod npr. pod-podnaslova automatski postaje podsekcija.

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.