Generički blok HTML element

Iako HTML5 ima veliki broj različitih novih elemenata koji zadovoljavaju skoro sve naše potrebe, jednostavno, nekad nam baš ni jedan neće odgovarati.

U takvim situacijama koristimo element koji predstavlja prosto blok, sam po sebi. Ovaj element ne definiše deo dokumenta kao nešto specifično (npr. pasus ili naslov), već jednostavno samo određuje blok, i ništa više.

Pomoću CSS stilova, možemo odrediti kako će taj deo dokumenta biti formatiran.

<div>...</div>

Za razliku od pasusa, unutar <div> elementa mogu se naći drugi blok elementi, a kao što je to bila dugogodišnja praksa web developera, i drugi div elementi.

Blok element

Primer navođenja blok elementa.


	<div background-color:#fcc;>Ovo je neki blok</div>
	<div style="background-color:#cff;">
		Ovaj blok sadrži druge blokove.
		<p style="background-color:#ffc;">Unutar DIV bloka se može naći pasus.</p>
		<div>Isto tako i bilo koji drugi blok elementi...</div>
	</div>
	
p1

Sa druge strane, neki drugi blok elementi (kao npr. pasusi) ne trpe unutrašnje blokove.


	<p style="background-color:#ffc;">
		<b>Unutar P elementa nemojte ubacivati druge blok elemente!</b>
		<div style="background-color:#cff;">(kao što je ovaj DIV...)</div>
		Pošto će pasus biti "pokidan".
	</p>
	

Na osnovu zadatog HTML koda, očekivali bismo da zadati DIV bude unutar pasusa. Međutim, pravi rezultat je u stvari ovakav:

p2

(obojili smo pozadinu pasusa i DIV bloka kako biste videli šta se desilo)

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.