HTML oznake

Naredbe HTML-a nazivaju se "oznakama" ("tags").

Uz nekoliko izuzetaka, svaka oznaka je dvodelna - sastoji se iz početnog i završnog dela. Između njih, nalazi se deo dokumenta (npr. tekst) na koji se ta oznaka odnosi. Oznake takođe mogu imati strukturu, što znači da se unutar važenja svake oznake mogu ubaciti unutrašnje oznake.

Uopšteno, oznaka se piše po sledećem pravilu:

<oznaka> tekst </oznaka>

Nazivi oznaka se uobičajeno pišu malim slovima, ali HTML5 dozvoljava da ih pišemo kako želimo.

Jednodelne oznake

U HTML-u postoji i određeni broj jednodelnih oznaka koje nemaju deo za zatvaranje. Ove oznake koristimo za elemente stranice koji u sebi ne mogu sadržati deo dokumenta.

Prema XML-u i XHTML-u, obavezno se navode sa kosom crtom na kraju oznake.

<oznaka />

Međutim, HTML5 prihvata i ako navedemo ove oznake bez kose crte.

<oznaka>

Primer HTML oznaka

Na primer, oznaka "<b>" se koristi ako je potrebno da jedan deo teksta bude naglašen (uobičajeno ispisan podebljanim slovima). U HTML fajlu:


	Tekst koji sledi je <b>vrlo važan</b> i morate ga pažljivo čitati.
	

Na ekranu, kako ga tumači web čitač:

p1

Primer jednostruke oznake bi bila oznaka "<br>" koja se koristi za prelazak teksta u novi red unutar nekog bloka teksta (npr. pasusa). U HTML fajlu:


	Tekst koji sledi preći će u <br> novi red.
	

Pošto znamo da web čitač ignoriše entere u tekstu, ovo je jednostavan način da "iznudimo" prelazak u novi red.

p2
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.