WEBnSTUDY.com
JavaScript

Prioritet operatora u JavaScriptu

Ako želimo da na ispravan način kreiramo izraze u JavaScriptu (kao i u bilo kom drugom programskom jeziku), moramo se upoznati sa redosledom izvršavanja operacija, odnosno sa "snagom" operatora. Redosled operacija će biti predstavljen u sledećoj tabeli, od najjačih, ka najslabijim.

PrioritetGrupaOperatoriAsocijativnost
0Operator grupisanja()-
1Pristup elementu objektaobj.x obj[x]udesno
Kreiranje instance sa argumenatimanew f(a,b)-
2Poziv funkcijef()udesno
Kreiranje instance bez argumenatanew xulevo
3Uvećanje i umanjenjex++ x---
4Logička negacija!xulevo
Negacija bitova~xulevo
Znak broja+x -xulevo
Uvećanje i umanjenje sa leve strane++x --xulevo
Ispitivanje tipatypeof xulevo
Brisanje elementa objektadelete obj.xulevo
Operator voidvoid xulevo
5Aritmetičke operacije višeg prioritetax*y x/y x%yudesno
6Aritmetičke operacije nižeg prioritetax+y x-yudesno
7Pomeranje bitovax<<y x>>y x>>>yudesno
8Relacioni operatorix<y x>y x<=y x>=yudesno
Operator inx in yudesno
Operator instanceofx instanceof yudesno
9Jednakost i nejednakostx==y x!=y x===y x!==yudesno
10AND nad bitovimax&yudesno
11XOR nad bitovimax^yudesno
12OR nad bitovimax|yudesno
13Logička konjukcijax&&yudesno
14Logička disjunkcijax||yudesno
15Uslovni operatorx?y:zulevo
16Operatori dodelex=y x+=y x-=y x*=y x/=y x%=y
x<<=y x>>=y x>>>=y x&=y x|=y x^=y
ulevo
17Operator odvajanjax,yudesno

Kada želimo da se određene operacije izvše pre drugih (iako se to ne bi desilo prema redosledu), isto kao u matematici, koristimo zagrade. Zagrade su "najjače" i operacije koje se nalaze unutar njih uvek imaju prednost.

Primer


  var x = 12;
  var y = 8;
      
  var rez = x + y > 15 ? 1 : 0;
  
js-oper-redosled-sr
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies) radi vođenja interne statistike u cilju unapređenja korisničkog iskustva. Tako prikupljeni podaci su anonimni i nedostupni trećim licima. Vaša privatnost nije ugrožena ni na koji način.