Objekat Date

Jedan od ugrađenih objekata u JavaScriptu je objekat Date, pomoću koga možemo manipulisati datumskim, odnosno vremenskim, podacima ili meriti vreme. Datumski objekat sadrži vremenski podatak koji uključuje datum i vreme do preciznosti od jedne milisekunde (hiljaditi deo sekunde). U jednom satu ima 3,600,000 milisekundi, a u jednom danu 86.4 milisekundi.

Objekat Date može da ima vrednost bilo koju milisekundu od početnog datuma. Početni datum, odnosno nulta milisekunda je 1. januar 1970. godine u 00:00:00, po univerzalnom vremenu (UTC, odnosno GMT - srednje vreme po Griniču). Rang datuma je sto miliona dana u plusu ili minusu (budućnosti ili prošlosti od početnog datuma). To je raspon od skoro 548 hiljada godina.

Neki od češće korišćenih metoda su sledeći:

Date.now() Trenutni broj milisekundi od početnog datuma.
d.getFullYear() Vraća četvorocifrenu godinu.
d.getMonth() Vraća redni broj meseca (0-11).
d.getDate() Vraća dan u mesecu (1-31).
d.getDay() Vraća broj dana u nedelji (0-6).
d.getHours() Vraća sat (0-23).
d.getMinutes() Vraća minut (0-59).
d.getSeconds() Vraća sekunde (0-59).
d.getMilliseconds() Vraća milisekundu (0-999).
d.getTime() Broj milisekundi od početnog datuma.
d.getTimezoneOffset() Vraća broj minuta razilke između lokalnog i univerzalnog vremena.
d.setFullYear(Y) Postavlja godinu Y u datumu.
d.setMonth(M) Postavlja mesec M u datumu.
d.setDate(D) Postavlja dan D u datumu.
d.setHours(H) Postavlja sat H u datumu.
d.setMinutes(M) Postavlja minut M u datumu.
d.setSeconds(S) Postavlja sekunde S u datumu.
d.setMilliseconds(M) Postavlja milisekunde u datumu.
d.setTime(N) Postavlja vrednost datuma kao broj milisekundi N od početnog datuma.
  1. T. Valentine, J. Reid (2013): JavaScript Programmer's Reference, Apress, New York
  2. A. Pehlivanian, D. Nguyen (2013): Jump Start JavaScript , SitePoint Pty. Ltd., Collingwood
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.