JavaScript funkcije minimuma i maksimuma

Pronalaženje najmanjeg, odnosno najvećeg od zadatih brojeva, predstavlja uobičajen zadatak u programima. Objekat Math nam olakšava ovaj zadatak.

Math.max(X1,X2,...)Najveći od zadatih brojeva
Math.min(X1,X2,...)Vraća najmanji od zadatih brojeva

Math.min()

Metod Math.min() kao rezultat vraća najmanji od zadatih brojeva. Kao parametar je dozvoljeno zadati više numeričkih vrednosti, ali ne i niz brojeva.

Math.min(broj, broj, ...)

Math.max()

Metod Math.max() radi na isti način kao prethodni, samo što kao rezultat vraća najveći od zadatih brojeva.

Math.max(broj, broj, ...)

Primer


  x = Math.min(50, 25, 35);  // x = 25
  x = Math.min(77);          // x = 77

  x = Math.max(50, 25, 35, 15);  // x = 50
		
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.