JavaScript računanje stepena, korena i logaritma

Ovde ćemo predstaviti funkcije koje se bave aritmetičkim operacijama koje prevazilaze mogućnosti običnih operatora.

Math.exp(X)E na X
Math.log(X)ln(x)
Math.pow(X,N)Stepen XN
Math.sqrt(X)Kvadratni koren broja X

Math.exp()

Metod Math.exp() kao rezultat vraća osnovu prirodnog logaritma E, stepenovanu na zadati broj.

Math.exp(broj)

Math.log()

Metod Math.log() kao rezultat vraća prirodni logaritam zadatog broja. Drugim rečima - na koji stepen treba da podignemo broj E, da bismo dobili zadati broj.

Math.log(broj)

Math.pow()

Metod Math.pow() ima dva parametra - osnovu i eksponent, a kao rezultat vraća stepen zadatog broja - osnova eksponent.

Math.pow(osnova, eksponent)

Math.sqrt()

Metod Math.sqrt() kao rezultat vraća kvadratni koren zadatog broja.

Math.sqrt(broj)

Primeri


 s = Math.log(50);
 x = Math.exp(s);   // x = 50
 
 x = Math.pow(10, 3) // x = 1000
 e = Math.pow(Math.E, 4); // isto kao: e = Math.exp(4)

 x = Math.sqrt(9);  // x = 3
 x = Math.sqrt(2);  // bolje bi bilo: x = Math.SQRT2
 
 // funkcija koja vraća logaritam broja x za zadatu bazu
 function logBaza(baza, x)
 {
  return (Math.log(x) / Math.log(baza));
 }
		
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.