Pronalaženje podstringa u JavaScriptu

Za pronalaženje podstringa unutar stringa koriste se metodi indexOf() i lastIndexOf().

s.indexOf(T) Prva pozicija podstringa T.
s.lastIndexOf(T) Poslednja pozicija podstringa T.

Metod indexOf()

Metod indexOf() se poziva za string objekat, sa zadatim parametrom koji je takođe neki string. Ako se zadati string nalazi unutar stringa za koji se metod poziva, kao rezultat ćemo dobiti poziciju prve pojave traženog podstringa. Ako podstring nije pronađen unutar stringa, rezultat će biti -1.

str.indexOf(podstring) str.indexOf(podstring, pozicija)
ParametarTipObavezanOpis
podstringstringDAPodstring koji se traži unutar string objekta
pozicijanumerikNEPozicija od koje počinje pretraživanje u string objektu.
Ako se ne navede, podrazumeva se vrednost 0 (početak stringa)
RezultatOpis
numerikPozicija na kojoj se nalazi prva pojava podstringa unutar string objekta.
Ako nije pronađen, vraća -1

Metod lastIndexOf()

Metod lastIndexOf() se poziva za string objekat, sa zadatim parametrom koji je takođe neki string. Ako se zadati string nalazi unutar stringa za koji se metod poziva, kao rezultat ćemo dobiti poziciju poslednje pojave traženog podstringa. Ako podstring nije pronađen unutar stringa, rezultat će biti -1.

str.lastIndexOf(podstring) str.lastIndexOf(podstring, pozicija)
ParametarTipObavezanOpis
podstringstringDAPodstring koji se traži unutar string objekta
pozicijanumerikNEPozicija od koje počinje pretraživanje u string objektu - pretraživanje se vrši od zadate pozicije unazad.
Ako se ne navede, podrazumeva se vrednost jednaka dužini stringa (kraj stringa)
RezultatOpis
numerikPozicija na kojoj se nalazi prva pojava podstringa unutar string objekta.
Ako nije pronađen, vraća -1

Pronalaženje podstringa

Ovde imamo primere za korišćenje metoda indexOf() i lastIndexOf().


  var prom = "Svaki vodeničar jeste mlinar, ali nije svaki mlinar vodeničar.";
  var x = prom.indexOf("mlinar");      // x = 22
  var y = prom.lastIndexOf("mlinar");  // y = 45
	
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.