Zaokruživanje broja u JavaScriptu

Među najznačajnijim metodima objekta Math su oni koji se bave zaokruživanjem broja.

Math.ceil(X)Zaokruživanje na prvi veći celi broj
Math.floor(X)Zaokruživanje na prvi manji celi broj
Math.round(X)Matematičko zaokruživanje broja

Math.ceil()

Metod Math.ceil() kao rezultat vraća prvi veći (ili jednaki) celi broj.

Math.ceil(broj)

Math.floor()

Slično prthodnom, metod Math.floor() kao rezultat vraća prvi manji (ili jednaki) celi broj.

Math.floor(broj)

Math.round()

Metod Math.round() kao rezultat vraća najbliži celi broj. Ova funkcija vrši matematičko zaokruživanje. Ako je decimalni deo tačno 0.5, zaokruživanje se vrši na prvi veći celi broj.

Math.round(broj)

Zaokruživanje brojeva


 x = Math.ceil(10.2);  // x = 11
 x = Math.ceil(10);   // x = 10
 x = Math.ceil(-10.7);  // x = -10

 x = Math.floor(10.9);  // x = 10
 x = Math.floor(10);   // x = 10
 x = Math.floor(-10.3); // x = -11

 x = Math.round(10.9);  // x = 11
 x = Math.round(10.2);  // x = 10
 
 x = Math.round(10.5);  // x = 11
 x = Math.round(-10.5); // x = -10
		
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.