Redosled CSS deklaracija

Videli smo u primerima da postoje različiti atributi koje možemo koristiti u deklaracijama. Ali da li je redosled kojim navodimo deklaracije od značaja? Odnosno, da li treba prvo deklarisati boju slova, pa tek onda veličinu ili obrnuto? Uobičajeno - redosled deklaracija nije bitan, osim u posebnim slučajevima.

Na primer, ako bismo napravili sledeća dva stila:

color: red; font-size: 10pt;

i...

font-size: 10pt; color: red;

Videli bismo da daju potpuno isti rezultat, odnosno izgled teksta. To generalno važi za sve deklaracije.

Posebni slučajevi

Međutim, u nekim situacijama će se desiti da na više mesta deklarišemo atribute koji se odnose na istu stvar. Sledeća situacija je moguća, iako besmislena:

color: red; font-size: 10pt; color: blue;

Dakle, vidimo da je boja teksta deklarisana dva puta - najpre kao crvena, a onda kao plava. U ovakvoj situaciji, računaće se poslednja deklaracija, što znači da će boja teksta biti plava.

Međutim, ovakve situacije su moguće i u praksi, pogotovo što CSS ima i tzv. zbirne atribute kojima se podešava više aspekata izgleda istovremeno. Pogledajte sledeći primer:

margin: 10px; margin-left: 5px;

Zbirni atribut margin podešava sve margine elementa na 10px, a posle njega atribut margin-left podešava samo levu marginu na 5px. Na ovaj način će sve margine elementa biti podešene na 10px, osim leve, koja će biti 5px.

Ali šta se dešava kada obrnemo redosled deklaracija?

margin-left: 5px; margin: 10px;

Najpre se leva margina podešava na 5px, ali onda dolazi atribut margin koji podešava sve margine na 10px. Tako će prva deklaracija biti zanemarena, a sve margine (pa samim tim i leva) će biti podešene na 10px.

U primeru su dati još neki slučajevi koji se mogu desiti u praksi.

Grupisanje CSS iskaza

Ovde imamo više CSS iskaza objedinjenih u jedan stil koji se koristi za pasuse HTML-a.


    p {
    	color: blue;
    	margin: 10px;
    	font-size: 10pt;
    }

Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.