CSS pozicioniranje - statičko pozicioniranje

Pozicioniranje elemenata nam pruža mogućnost da veoma precizno odredimo gde će se element naći u okviru (ili čak i van okvira) stranice. To je još jedno "oružje" kojim se otklanja potreba za kreiranjem rasporeda elemenata (layout) pomoću tabela.

U krajnjoj liniji, pozicija se uvek određuje zadavanjem "koordinata" elementa i referentne tačke, tj. u-odnosu-na-šta važe zadate koordinate. Pozicioniranje se odnosi na vidljive delove box-a - border, padding i sadržaj. To znači da kada postavimo npr. levu ivicu elementa, to se odnosi na okvir elementa - znači pozicija počinje od bordera, a ne od margine. Atributi kojima ćemo se baviti su:

position Definiše način pozicioniranja
top Određuje poziciju gornje ivice bloka
bottom Određuje poziciju donje ivice bloka
left Određuje poziciju leve ivice bloka
right Određuje poziciju desne ivice bloka

Atributi

position

Kada govorimo o poziciji elementa, u stvari je najvažnije pitanje "ok, elemenat treba da bude tu i tu, ali u odnosu na šta"? Upravo je atribut position taj koji daje odgovor na to pitanje. U stvari, bez ovog atributa ne možemo pomeriti elemente ni za tačkicu. Dakle, atribut position definiše način na koji se određuje pozicija elementa, tačnije, definiše referentni blok u odnosu na koji se postavljaju "koordinate".

position: [vrednost]

Unapred definisane vrednosti su:

Primer


 position: absolute;
 

top
bottom
left
right

Ova četiri atributa određuju poziciju elementa. Možemo zadati samo jedan ili bilo koju kombinaciju koja nam u tom trenutku treba. Atribut top definiše poziciju gornje, dok bottom definiše poziciju donje ivice. Na sličan način, left definiše poziciju leve, dok, očekivano, right definiše poziciju desne ivice.

Dozvoljene vrednosti ovih atributa su:

top: [metrika] bottom: [metrika] left: [metrika] right: [metrika]

Zadate veličine (metrike ili procenta)) mogu biti pozitivne, ali i negativne. Ove četiri veličine se uvek gledaju u odnosu na referentni blok. Zapamtite sledeće: pozitivne vrednosti nas uvek "vode" unutar referentnog bloka, a negativne van njega.

 
Smerovi pozitivnih naspram negativnih vrednosti ovih atributa, u odnosu na referentni blok

Statičko pozicioniranje

Svi vidljivi elementi na stranici su postavljeni u tzv. "normalni tok" (normal flow). Statičko pozicioniranje znači da je element postavljen u normalni tok i da zadržava poziciju koju uobičajeno ima. To je unapred definisano pozicioniranje elemenata koje se suštinski svodi na dva jednostavna pravila:

Statičko pozicioniranje blokova - blok B je pozicioniran statički pa zato i ostaje tamo gde jeste

Kada su elementi statički pozicionirani, atributi top, left, bottom, right, nemaju nikakavog uticaja.

Primer

Izmeštanje naniže 20px i udesno 85px, sa zadavanjem širine i visine


 top: 20px;
 left: 85px;
 width: 300px;
 height: 100px;
 

Pozicioniranje leve stranice ulevo 30px, gornje naniže 15px, desne stranice ulevo 20px i donje stranice naniže za 55px. Ovde su dimenzije definisane samim tim što smo podesili pozicije stranica elementa, tako da se ne definišu.


 top: 15px;
 left: -30px;
 right: 20px;
 bottom: -55px;
 
 1. Mozilla Developer Network, CSS Reference
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.