CSS margine

Spoljna margina (margin), predstavlja prazan prostor neposredno oko elementa. Vrednosti ovih atributa su numeričke ili procentualne. Ukoliko je za blok definsan okvir, spoljna margina će biti postavljena oko okvira.

Margina odvaja elemenat od spoljašnjeg sveta

Atributi koje koristimo za postavljanje margine su sledeći:

margin veličina spoljne margine oko celog sadržaja
margin-top veličina gornje margine
margin-right veličina desne margine
margin-bottom veličina donje margine
margin-left veličina leve margine

Postoje dve osnovne razlike između unutrašnje i spoljne margine:

margin

Kompleksan atribut kojim se istovremeno definiše veličina svih spoljnih margina. Dozvoljene vrednosti su:

Može se navesti jedna vrednost koja važi za sve četiri spoljne margine ili četiri vrednosti koje važe za gornju, desnu, donju i levu marginu.

margin: [sve] margin: [t] [r] [b] [l]
Kada zadajemo sve četiri vrednosti, uvek se kreće odozgo (top) i onda u pravcu kazaljke

Ako se zadaju dve vrednosti, prva se odnosi na gornju i donju marginu, a druga na levu i desnu.

margin: [tb] [lr]

Ako se zadaju tri vrednosti, prva se odnosi na gornju, druga na bočne (levu i desnu), a treća na donju marginu.

margin: [t] [lr] [b]

Centriranje i poravnanje bloka

Za levu i desnu marginu se može zadati vrednost auto. Ova vrednost "gura" elemenat sa strane na kojoj je zadat, koliko god može.

Ako se zada samo kao npr. leva margina, efektivno ćemo poravnati blok udesno. Ako zadamo vrednost auto i za levu i za desnu marginu, blok će biti centriran.

Slaganje margina

U slučajevima kada se desi da se margine dodiruju, dolazi do tzv. slaganja margina (margin collapsing). To znači da će za razliku od npr. unutrašnjih margina ili okvira, spoljne margine "upasti" jedna u drugu.

Znači da će prostor između dva elementa biti jednak većoj od dve margine koje se dodiruju, a ne zbiru margina.

margin-top
margin-right
margin-bottom
margin-left

Ovo su atributi pomoću kojih zasebno kontrolišemo svaku od spoljnih margina. Svaki od ovih atributa može imati samo jednu metričku ili procentualnu vrednost.

margin-top: [metrika] margin-right: [metrika] margin-bottom: [metrika] margin-left: [metrika] margin-left: auto margin-right: auto

Primer

Prva CSS deklaracija postavlja veličinu margine (sa sve četiri strane) na 10pt. Druga deklaracija postavlja zasebnu vrednost za gornju marginu (10px), bočne margine (leva i desna na auto) i donju marginu na 1em. Ovaj blok će biti centriran.


 /* Postavljanje sve četiri istovremeno */
 margin: 10pt;
 
 /* Postavljanje gornje, bočnih i donje */
 margin: 10px auto 1em;
 
 /* Postavljanje svake margine zasebno */
 margin-top: 10px;
 margin-left: auto;
 margin-right: auto;
 margin-bottom: 1em;
 

U trećem primeru imamo niz od četiri deklaracije gde postavljamo svaku marginu zasebno. Efekat ove četiri deklaracije je isti kao u drugom primeru. Zasebne deklaracije koristimo samo ako treba da postavimo baš jednu ili dve margine, odnosno da im korigujemo vrednost postavljenu na nekom drugom mestu.

Pogledajte i primere podešavanja margina.

css-box-margin-sr
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.