Definisanje CSS box modela

Kao što smo do sada naučili, u CSS-u je moguće podesiti vrednosti za nekoliko parametara koji utiču na dimenzije bloka.

Takođe smo naučili da se zadata širina i visina odnose na centralni deo - sadržaj, dok se sve ostale dimenzije dodaju na to. Ovo ponašanje se može promeniti korišćenjem atributa box-sizing.

box-sizing definiše box model, odnosno kako se primenjuju širina i visina

Trenutno su moguće dve vrednosti ovog atributa.

box-sizing: content-box

Ovo je podrazumevano ponašanje - standardni box model.

Širina i visina se odnose samo na sadržaj

Kada odredimo širinu i visinu, u stvari određujemo samo dimenzije sadržaja. To ne mora zaista biti i prostor koji će blok zaista zauzimati. Ukupna širina i ukupna visina bloka se dobijaju kada se na zadatu širinu i visinu dodaju još i dimenzije unutrašnje margine, okvira i margine.

Na isti način računamo i vrednost ukupne visine.

Primer za content-box

Na primer, ako se zada:


 width: 180px;
 padding: 50px;
 border-width: 10px;
 

Ukupna širina će biti 300 piksela. Zašto?

 • levi okvir = 10px
 • leva unutrašnja margina = 50px
 • širina sadržaja = 180px
 • desna unutrašnja margina = 50px
 • desni okvir = 10px

Kada se sve to sabere, dobićemo ukupnu širinu od 300 piksela.

box-sizing: border-box

Kada se navede vrednost border-box, zadata širina, odnosno visina se odnose na boks koji obuhvata okvir, unutrašnju marginu i sadržaj.

Širina i visina se odnose na sve vidljive delove bloka

Ovakav box model ima svoju upotrebnu vrednost, posebno kada želimo tačno da ograničimo ukupnu veličinu elementa, a ne možemo da izračunamo, pošto kombinujemo različite vrednosti za dimenzije - kombinujemo piksele, procente i sl.

Primer za border-box

Ako bismo zadali:


 width: 180px;
 padding: 50px;
 border-width: 10px;
 box-sizing: border-box;
 

Ukupna širina će biti 180 piksela, kako je zadato. Međutim, kolika će onda biti širina sadržaja? Svega 60 piksela, pošto se od zadate ukupne širine oduzimaju širine okvira i unutrašnjih margina.

 • ukupna širina = 180px
 • levi okvir = -10px
 • leva unutrašnja margina = -50px
 • desna unutrašnja margina = -50px
 • desni okvir = -10px

Pogledajte kako sve to izgleda u primeru.

css-box-sizing-sr
Svi elementi sajta Web'n'Study, osim onih za koje je navedeno da su u javnom vlasništvu, vlasništvo su autora i ne smeju se koristiti, u celosti ili delimično bez pismenog odobrenja autora. To uključuje tekstove, slike, ilustracije, animacije, prateći grafički materijal i programski kod.
Ovaj sajt koristi tehnologiju kolačića (cookies). Detaljnije o tome možete pročitati u tekstu o našoj politici privatnosti.